Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

Aangepaste openingstijden

Gedurende de Lockdown zijn de kantoren van de Vijf Heiligen Parochie zeer beperkt geopend voor noodzakelijke werkzaamheden. Er zal helaas geen ruimte zijn om zomaar binnen te lopen of koffie te drinken.

U kunt ons uiteraard altijd bereiken via info@naardekerk.nl of een afspraak maken.

Gedragscode Pastoraat

Het doel van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de
R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

Van degenen voor wie de Gedragscode Pastoraat geldt omdat hun werk direct of indirect het pastorale werk van de Kerk moet dienen, mag een correcte, professionele wijze van omgaan met elkaar en met anderen verwacht worden, met als voorbeeld de wijze waarop Jezus Christus omging met zijn leerlingen en andere tijdgenoten. Dat is een basisvoorwaarde voor sociale veiligheid. Binnen dat kader is het vermijden van grensoverschrijdend gedrag een conditio sine qua non, een noodzakelijk eerste vereiste.

Download het complete Gedragscode Pastoraat document als pdf.

 

Vertrouwenspersonen

De Vijf Heiligen Parochie is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap, gevestigd te Made. De parochie omvat de kernen Terheijden, Wagenberg, Made en Hooge Zwaluwe.

Het bevoegd gezag berust bij de door de bisschop aangestelde pastor/parochieadministrator, Marc Lindeijer die daarbij ondersteund wordt

  • door twee pastorale beroepskrachten t.w. Kapelaan Lucio Ballester en mevr. G. v.d. Korput, als pastoraal werker op vrijwillige basis. Mevr. Jolanda van Bragt is binnen de organisatie werkzaam als parochie-assistente. Het gaat dan om verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het pastoraat.
  • door het parochiebestuur, door de bisschop benoemd. Het bestuur beheert geld en goederen en schept de zakelijke en materiële voorwaarden voor de uitvoering van het pastoraat. Ook adviseert het bestuur het pastoraal team inzake pastoraat.

Daarnaast zijn er diverse werkgroepen van vrijwilligers actief in de parochie.

Het pastoraal team is verantwoordelijk voor het maken van het pastoraal (meerjaren)plan. Dit wordt in goede samenspraak en samenwerking met het parochiebestuur vastgesteld. Zo mogelijk en nodig worden ook vrijwilligers bij dit gesprek betrokken.
Het parochiebestuur stelt een meerjarenbegroting op en legt deze voor aan de bisschop.

Lees meer...

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.