Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VIJF HEILIGEN PAROCHIE

U bent welkom voor vieringen, ontmoetingen of een gesprek met pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.

Voor dringende pastorale hulp: 
Tel.06-51490011

Agenda

ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
6
9
10
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31

Zoeken

Financieel overzicht 2015 - 2016

 

Inkomsten   2015   2016
bijdrage parochianen   230355   203961
opbrengst uit bezittingen 78569   77801
Functionele inkomsten   567   15718
Incidentele baten   39   53
Begraafplaats   33515   31210
Totaal opbrengsten  
343045
 
328743
         
         
Uitgaven   2015   2016
Persoonskosten   170577   179588
Kerkelijke gebouwen   82787   77581
Banklasten   1657   1547
Kosten begraafplaats   15750   7578
Kosten eredienst   13904   18141
Kosten pastoraat   2195   4899
Verplichte en vrwijwillige bijdrage 50764   49706
Beheerskosten   30625   35070
Incidentele lasten   0   0
Totale lasten  
368259
 
374110
         
Saldo exploitatie resultaat 

-25214
 

-45367

 

Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de door het bestuur van de Vijf Heiligen Parochie goedgekeurde jaarrekeningen 2014 en 2015.

Financieel overzicht 2014 - 2015

Jaarverslag 2016