Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VIJF HEILIGEN PAROCHIE

U bent welkom voor vieringen, ontmoetingen of een gesprek met pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.

Voor dringende pastorale hulp: 
Tel.06-51490011

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
5
8
15
22
27
28
29

Zoeken

Fotoalbum

Lijfrente

 

PAROCHIEBIJDRAGE 2014 door middel van schenking / lijfrente

 

De parochiebijdrage kunt u op 2 manieren betalen, namelijk:

A. Bijdrage zonder fiscaal voordeel:

U betaalt jaarlijks op vrijwillige basis een bedrag, zonder direct fiscaal voordeel waarbij
het bisdom voor het jaar 2015 een adviesbijdrage van € 115,-- heeft vastgesteld.

B. Bijdrage met fiscaal voordeel:

U kunt jaarlijks uw bijdrage overmaken middels een overeenkomst in de vorm van een lijfrente, welke volledig in mindering kan worden gebracht op het belastbaar inkomen.
Uw fiscaal voordeel kan zelfs oplopen tot 52%.
Als minimumbijdrage wordt een jaarlijks bedrag van € 150,-- voorgesteld.

De overeenkomst met een minimale looptijd van 5 jaar is een officieel document voor de belastingdienst.
Met deze overeenkomst kunt u uw giften aan de parochie aftrekken van het belastbaar inkomen zonder daarbij te worden belemmerd door reguliere fiscale beperkingen.
Om kerkelijke instellingen e.a. te kunnen blijven handhaven stimuleert ook de burgerlijke overheid deze regeling.

 

Hiervoor gelden wel een paar spelregels, zoals:

  1. De minimale termijn van schenking door de overeenkomst is vijf jaar. U kunt uw gift jaarlijks in de vorm van lijfrente schenken.
  2. Wanneer de overeenkomst tussentijds ontbonden wordt komt het belastingvoordeel met terugwerkende kracht te vervallen.
  3. Het is niet noodzakelijk om de overeenkomst te verlengen. Na de afgesproken periode kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd automatisch stilzwijgend worden verlengd.
  4. Alle kosten verband houdende met deze schenking zijn voor rekening van de parochie.

Indien u van de bijdrage met fiscaal voordeel gebruik wenst te maken kunt u contact opnemen voor Made en Hooge Zwaluwe met onze parochiemedewerker Dhr. P. Smits, Prinsenhof 61 te Made. Voor Terheijden met het parochiekantoor tel: 076 5931216 en voor Wagenberg met het parochiekantoor tel: 076 5931236.

Op verzoek van het parochiebestuur heeft Dhr. P. Smits de verantwoordelijkheid voor deze aanpak van de parochiebijdrage op zich genomen.

 

Hebt u vragen over deze regeling of wilt u van de regeling gebruik maken dan kunt u de heer Smits telefonisch bereiken onder het nummer: 0162 683138.

 

Meer informatie over deelname lijfrente