Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VIJF HEILIGEN PAROCHIE

U bent welkom voor vieringen, ontmoetingen of een gesprek met pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.

Voor dringende pastorale hulp: 
Tel.06-51490011

Agenda

ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
6
9
10
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31

Zoeken

Jaarverslag 2016

Algemene toelichting bij de jaarrekening 2016 van de Vijf Heiligen Parochie

Inleiding
Het Het jaar 2016 sluit af met een negatief exploitatieresultaat van € 45.367,- (het jaar 2015 gaf een negatief resultaat van € 25.214), terwijl voor 2016 een verlies was begroot van € 71.400,-

Het eigen vermogen is in 2016 afgenomen van € 899.887,- naar € 840.657,-.
Ook dit jaar zijn we weer heel veel dank verschuldigd aan onze administrateurs en aan al die vrijwilligers die belangeloos ervoor zorgen dat onze administratie helemaal bij is en dat onze financiën naar omstandigheden een normaal tijdsbeeld vormen.

Zonder hulp van onze vrijwilligers is het voeren van een goede parochieadministratie onmogelijk.

Made 20 juni 2017

Ad van Alphen, penningmeester Vijf Heiligen Parochie