Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VIJF HEILIGEN PAROCHIE

U bent welkom voor vieringen, ontmoetingen of een gesprek met pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.

Voor dringende pastorale hulp: 
Tel.06-51490011

Zoeken

Jaarverslag 2017

Algemene toelichting bij de jaarrekening 2017 van de Vijf Heiligen Parochie

Inleiding

Het jaar 2017 sluit af met een negatief exploitatieresultaat van € 30.224,-- ( het jaar 2016 gaf een negatief resultaat van € 45.367,--) terwijl voor 2017 een negatief resultaat was begroot van € 38.500,
Het eigen vermogen is in 2017 afgenomen van € 840.657 naar € 810.432,
Ook dit jaar zijn we weer heel veel dank verschuldigd aan onze administrateurs en aan al die vrijwilligers die belangeloos ervoor zorgen dat onze administratie helemaal bij is en dat onze financiën naar omstandigheden een normaal tijdsbeeld vertonen.
Zonder hulp van onze vrijwilligers is het voeren van een goede parochieadministratie onmogelijk.


Made, 22 augustus 2018


Ad van Alphen, Penningmeester Vijf Heiligen Parochiee