Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

Fotoalbum

Coronarichtlijnen per 11 oktober 2020

Zoals u overal om u heen hoort, worden op allerlei gebieden de maatregelen rond Corona aangescherpt.

In afwachting van nieuw overleg gelden de volgende regels:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering,
  exclusief bedienaren
 • Aanwezigen dragen een mondkapje bij het binnengaan en verlaten van
  de kerk;
  gebruik in de banken is niet verplicht (richtlijnen van de overheid)

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Voorzang vindt plaats door een cantor of enkele zangers
 • Samenzang is niet toegestaan

Om deel te nemen aan de vieringen wordt u verzocht u vooraf aan te melden via het parochiekantoor, liefst via info@naardekerk.nl en als dat niet mogelijk is telefonisch; 0162-682303.

Dank voor uw begrip

Eerste H. Communie

Na de doop volgt het tweede sacrament: het voor de eerste keer ontvangen van de hostie tijdens de Eerste H. Communie. Door de Eerste Communie gaan kinderen zich steeds meer thuis voelen in de kerk. Aan die eerste keer gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf.

De feestelijke eerste deelname aan de eucharistieviering is voor kinderen en hun ouders een belangrijke gebeurtenis rond Jezus van Nazareth en de parochiegemeenschap.

De voorbereiding op de Eerste Communie wil een stap zijn in het zoeken naar een verbintenis tussen het dagelijkse leven en de wereld van geloven, godsdienst, traditie en kerk. U bent van harte welkom.

Door de coronapandemie zijn de eerste communievieringen voor 2020 komen te vervallen. Voor 2021 staan de vieringen gepland op 30 mei en 6 juni. Welke viering in welke kerk is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 

 


“Ik doe mijn communie”

Jaren geleden is je zoon of dochter gedoopt met water. In het doopsel word je op een speciale wijze aangeraakt door God. Symbolisch word je met Christus ondergedompeld in zijn dood om ook met Hem te verrijzen. Het doopsel is het allereerste sacrament dat je kunt ontvangen. Daarna ga je met je kind regelmatig naar een peuterkleuterkerkviering.

Als uw zoon/dochter in groep vier van de basisschool zit kan hij/zij ook de communie ontvangen. Je 'doet je eerste heilige communie', zoals dat in de volksmond heet. Het betekent dat je voor de eerste keer de hostie ontvangt. Dat is brood, maar geen gewoon brood. Het is geconsacreerd brood. Katholieken geloven dat Jezus Christus werkelijk aanwezig is in dit heilig Brood. Dat geschiedt wanneer de priester een bijzonder dankgebed over dit brood uitspreekt. We noemen dat het eucharistisch gebed. We spreken daarom ook van het sacrament van de eucharistie. Alleen een priester kan dat gebed uitspreken. Het is een plechtig moment, eigenlijk: heilig moment. Je ontvangt daarna het heilig Brood met eerbied, juist omdat je niet zo maar brood ontvangt, maar Jezus Christus.

Op zo'n bijzondere gebeurtenis moet je je goed voorbereiden. Want wie is Jezus? Wat kun je van Hem leren? Wat betekent het Laatste Avondmaal, of: Goede Vrijdag, of: Pasen? In de voorbereiding op de eerste heilige communie komt het allemaal aan de orde.

 

Waaruit bestaat de voorbereiding

inzet communie2017

Project: In het project ‘Door de poort’ werken ouders samen met hun kind aan (bijbel)verhalen, kleurplaten en knip/plakopdrachten.

Verondersteld wordt daarbij dat u en uw kind belangstelling hebben om deel te nemen aan de Eerste Communieviering en het daaraan verbonden voorbereidingstraject. Het kan ook zijn dat u daarvoor uw kind nog niet rijp acht, maar wij willen vanuit de parochie aan u en uw kind laten weten: de deuren van de kerken en de parochiecentra staan wijd voor u open en wij als verantwoordelijke werkgroep Eerste Communievoorbereiding staan enthousiast klaar voor een fijn en zinnig voorbereidingstraject, waarin ook plaats is voor gezelligheid.


U zelf maakt thuis in alle vrijheid uw keuze voor deelname of niet.
Verder zijn er Kinderbijeenkomsten: hierin komt de uitwerking van enkele opdrachten aan de orde en wordt ingegaan op thema’s uit het project.
Verder zijn er vieringen zoals de kennismakingsviering, uitlegviering, communieviering en de terugkomviering.

 

Een eigentijdse voorbereiding op het ontvangen van de Eerste Communie

De voorbereiding op de Eerste Communie wil een stap zijn in het zoeken naar een verbintenis tussen het dagelijkse leven en de wereld van geloven, godsdienst, traditie en kerk.

Wat kunt u allemaal verwachten:

 • Professionele begeleiding van het pastoraal team en vrijwilligers in de verschillende locaties.
 • Verzorgde bijeenkomsten met koffie en thee.
 • Elke communicant ontvangt het werkboek ‘Door de Poort’.

 

Inschrijving

U kunt uw zoon of dochter opgeven voor de voorbereiding op de Eerste Communie. Klik hier op het inschrijfformulier ‘communie’ aan. Aanmelden kan tot de algemene voorlichtingsbijeenkomst (informatieavond). Inschrijven voor de voorbereiding betekent automatisch dat u deelneemt aan de algemene voorlichtingsbijeenkomst.

 

Betaling en Voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden waaraan u en uw kind moeten voldoen, om de Eerste Communie te kunnen ontvangen:

Om deel te nemen aan de viering van de Eerste Communie is allereerst vereist dat uw kind gedoopt is.
Vervolgens is aan de deelname aan het Eerste Communieproject direct verbonden de inschrijving als lid van de parochie, voor zover die nog niet heeft plaatsgevonden. Dit in verband met de parochiebijdrage.
Mocht uw kind nog niet het sacrament van de Doop hebben ontvangen en/of niet ingeschreven staan bij de parochie, dan kunnen wij er samen in goed overleg voor zorgen dat aan die voorwaarden voldaan wordt.

Voor nu is van belang dat u en uw kind zich in alle vrijheid uitgenodigd weten voor deelname aan het Eerste Communieproject.

 

Kosten

De financiering van alle parochieactiviteiten vindt plaats op basis van de parochiebijdrage.
Dat betekent voor u, wanneer u het vastgestelde minimum aan parochiebijdrage betaalt (Euro 120,00) dat u bij deelname aan het Eerste Communieproject geen kosten hoeft te voldoen.
Na aanmelding van uw kind voor de Eerste Communie wordt ruimschoots voor de communiedatum door de administratie het door u te betalen bedrag berekend en aan u gefactureerd. Wanneer u financieel niet in staat bent om genoemd bedrag te betalen, kunt u zich wenden tot het pastoraal team.

 

Meer informatie

Van harte nodigen wij u en uw kind uit voor deelname aan het Eerste Communieproject.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van ons.

Hartelijke groeten en graag tot ziens!


Namens de Werkgroep Eerste Communievoorbereiding:
Pastoor Marc Lindeijer
Telefoon: 0162-682303
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Contactpersoon Werkgroep Eerste Communie;
Mw. Sandra de Leeuw-de Laat
Telefoon: 06-11951994
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Parochiekantoor Made
Mw. Jolanda van Bragt-Flipsen
Telefoon: 0162-682303
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Wij maken u erop attent dat op verschillende momenten in het project foto’s worden gemaakt. Indien u daar principieel op tegen bent, kunt u ons daarvan in kennis stellen.

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.