Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

Eerste H. Communie

Na de doop volgt het tweede sacrament: het voor de eerste keer ontvangen van de hostie tijdens de Eerste H. Communie. Door de Eerste Communie gaan kinderen zich steeds meer thuis voelen in de kerk. Aan die eerste keer gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf.

De feestelijke eerste deelname aan de eucharistieviering is voor kinderen en hun ouders een belangrijke gebeurtenis rond Jezus van Nazareth en de parochiegemeenschap.

De voorbereiding op de Eerste Communie wil een stap zijn in het zoeken naar een verbintenis tussen het dagelijkse leven en de wereld van geloven, godsdienst, traditie en kerk. U bent van harte welkom.

 

2023

Op 4 juni 2023 zijn de vieringen voor de 1e H Communie.

 


“Ik doe mijn communie”

Jaren geleden is je zoon of dochter gedoopt met water. In het doopsel word je op een speciale wijze aangeraakt door God. Symbolisch word je met Christus ondergedompeld in zijn dood om ook met Hem te verrijzen. Het doopsel is het allereerste sacrament dat je kunt ontvangen. Daarna ga je met je kind regelmatig naar een peuterkleuterkerkviering.

Als uw zoon/dochter in groep vier van de basisschool zit kan hij/zij ook de communie ontvangen. Je 'doet je eerste heilige communie', zoals dat in de volksmond heet. Het betekent dat je voor de eerste keer de hostie ontvangt. Dat is brood, maar geen gewoon brood. Het is geconsacreerd brood. Katholieken geloven dat Jezus Christus werkelijk aanwezig is in dit heilig Brood. Dat geschiedt wanneer de priester een bijzonder dankgebed over dit brood uitspreekt. We noemen dat het eucharistisch gebed. We spreken daarom ook van het sacrament van de eucharistie. Alleen een priester kan dat gebed uitspreken. Het is een plechtig moment, eigenlijk: heilig moment. Je ontvangt daarna het heilig Brood met eerbied, juist omdat je niet zo maar brood ontvangt, maar Jezus Christus.

Op zo'n bijzondere gebeurtenis moet je je goed voorbereiden. Want wie is Jezus? Wat kun je van Hem leren? Wat betekent het Laatste Avondmaal, of: Goede Vrijdag, of: Pasen? In de voorbereiding op de eerste heilige communie komt het allemaal aan de orde.

 

Een eigentijdse voorbereiding op het ontvangen van de Eerste Communie

De voorbereiding op de Eerste Communie wil een stap zijn in het zoeken naar een verbintenis tussen het dagelijkse leven en de wereld van geloven, godsdienst, traditie en kerk.

 

Waaruit bestaat de voorbereiding

inzet communie2017

De voorbereiding bestaat uit het deelname aan het project 'Door de poort'. Verder zijn er een aantal Kinderbijeenkomsten. Deelname aan de voorbereiding is vrijwillig, maar wordt wel geadviseerd. 

In het project ‘Door de poort’ werken ouders samen met hun kind aan (bijbel)verhalen, kleurplaten en knip/plakopdrachten. Tijdesn de Kinderbijeenkomsten komt de uitwerking van enkele opdrachten aan de orde. Ook gaan we in op thema’s uit het project. Verder zijn er vieringen zoals de kennismakingsviering, uitlegviering, communieviering en de terugkomviering. 

Verondersteld wordt dat ouders en hun kind belangstelling hebben om deel te nemen aan de Eerste Communieviering en het daaraan verbonden voorbereidingstraject. Het kan ook zijn dat u daarvoor uw kind nog niet rijp acht. Wij willen vanuit de parochie aan ouders en kinderen laten weten dat de deuren van de kerken en de parochiecentra open staan. De werkgroep Eerste Communievoorbereiding staan enthousiast klaar voor een fijn en zinnig voorbereidingstraject, waarin ook plaats is voor gezelligheid.

Wat kunt u allemaal verwachten:

  • Professionele begeleiding van het pastoraal team en vrijwilligers in de verschillende locaties.
  • Verzorgde bijeenkomsten met koffie en thee.
  • Elke communicant ontvangt het werkboek ‘Door de Poort’.

 

Inschrijving

U kunt uw zoon of dochter opgeven voor de voorbereiding op de Eerste Communie. Klik hier op het inschrijfformulier ‘communie’ aan. Aanmelden kan tot de algemene voorlichtingsbijeenkomst (informatieavond). Inschrijven voor de voorbereiding betekent automatisch dat u deelneemt aan de algemene voorlichtingsbijeenkomst.

 

Voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden waaraan u en uw kind moeten voldoen, om de Eerste Communie te kunnen ontvangen:

  • Om deel te nemen aan de viering van de Eerste Communie is allereerst vereist dat uw kind gedoopt is.
  • Vervolgens is aan de deelname aan het Eerste Communieproject direct verbonden de inschrijving als lid van de parochie, voor zover die nog niet heeft plaatsgevonden. Dit in verband met de parochiebijdrage.

Heeft uw kind nog niet het sacrament van de Doop hebben ontvangen en/of niet ingeschreven staan bij de parochie? In goed overleg kunnen we er samen voor zorgen dat aan die voorwaarden wordt voldaan.

 

Kosten

De financiering van alle parochieactiviteiten vindt plaats op basis van de parochiebijdrage.

Betaalt u het vastgestelde minimum aan parochiebijdrage van Euro 142,00? Er zijn dan geen kosten aan deelname aan het Eerste Communieproject verbonden. 

Betaalt u niet het minimum aan parochiebijdrage? Na aanmelding van uw kind voor de Eerste H. Communie wordt ruimschoots voor de communiedatum door de administratie het door u te betalen bedrag berekend en aan u gefactureerd. Wanneer u financieel niet in staat bent om genoemd bedrag te betalen, kunt u zich wenden tot het pastoraal team.

 

Meer informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Werkgroep Eerste Communievoorbereiding.

 

Contactpersoon Werkgroep Eerste Communie:
Parochiekantoor Made
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij maken u erop attent dat op verschillende momenten in het project foto’s worden gemaakt. Indien u daar principieel op tegen bent, kunt u ons daarvan in kennis stellen.

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.