Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

Financiën

 

In deze tijd van bankcrisis/eurocrisis/bezuinigen op allerlei fronten en een teruglopend kerkbezoek is het een hele opgave om de financiën van onze Parochie op orde te brengen en te houden.

Alleen al de zorg om het in stand houden van onze kerken/pastorieën en kerkhoven is een hele opgave.

Het Parochiebestuur kampt dan ook al jaren met flinke exploitatietekorten. Gelukkig hebben wij veel vrijwilligers die zich tot het uiterste inzetten en proberen de kosten zo laag mogelijk te houden.
Ook zijn er binnen onze Parochie vrijwilligers bezig die bezien hoe wij aan meer inkomsten kunnen komen door o.a. Kerkbalans, lijfrente e.d.
De komende jaren verlangen veel inspanningen van eenieder om het mogelijk te maken ook op wat langere termijn het vele goede werk in onze parochie financieel haalbaar te laten zijn.
Het zal geen gemakkelijke opgave zijn, maar we blijven erin geloven. 

Jaarverslag 2020

Algemene toelichting bij de jaarrekening 2020 van de Vijf Heiligen Parochie

Het jaar 2020 sluit af met een negatief exploitatietekort van € 14.881,-- (het jaar 2019 gaf een negatief resultaat van €37.129,--. Het eigen vermogen is in 2020 o.a. door een ontvangen legaat wel toegenomen van €735.341 naar €776.848.

Ook dit jaar zijn we weer heel veel dank verschuldigd aan onze administrateur en aan al onze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om ervoor te zorgen dat onze administratie helemaal bij is. Zonder deze vrijwilligers zou het moeilijk zijn om een organisatie als een parochie draaiend te houden.

Voor het jaar 2021 voorzien we weliswaar lagere personeelslasten maar de trend van de laatste jaren leert ons dat we ook met lagere inkomsten rekening moeten houden

 

Made, 24 mei 2021

Ad van Alphen,
Penningmeester Vijf Heiligen Parochie

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.