Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

Coronarichtlijnen per 11 oktober 2020

Zoals u overal om u heen hoort, worden op allerlei gebieden de maatregelen rond Corona aangescherpt.

In afwachting van nieuw overleg gelden de volgende regels:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering,
    exclusief bedienaren
  • Aanwezigen dragen een mondkapje bij het binnengaan en verlaten van
    de kerk;
    gebruik in de banken is niet verplicht (richtlijnen van de overheid)

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Voorzang vindt plaats door een cantor of enkele zangers
  • Samenzang is niet toegestaan

Om deel te nemen aan de vieringen wordt u verzocht u vooraf aan te melden via het parochiekantoor, liefst via info@naardekerk.nl en als dat niet mogelijk is telefonisch; 0162-682303.

Dank voor uw begrip

Het gelovig zaadje, dat ooit geplant is, komt van tijd tot tijd tot bloei

Nieuwjaarsboodschap door José Mureau (vice voorzitter Vijf Heiligen Parochie) 

zaadje

Beste mensen,

Graag wil ik namens het parochiebestuur van de Vijf Heiligen Parochie met u terugkijken naar het afgelopen jaar 2019 en vooruit naar 2020. 

Bijzonder zijn we dankbaar dat zoveel vrijwilligers zich willen inzetten voor hun parochie. Koffie zetten, bloemen verzorgen, kerk schoon houden, koper poetsen, vouwwerk, gastvrouw, financiën, diverse werkgroepen en vele anderen die ik al eerder genoemd heb. Het is heerlijk om op hun inzet te mogen rekenen.

Ook grote waardering voor het pastoraal team, emeriti en de leken voorgangers voor hun grote inzet.

 

Laat ik beginnen met de vraag wat doet het parochiebestuur eigenlijk?

Het parochiebestuur heeft op de 1ste plaats een functie van beheer van geld en goederen en op de 2de plaats een adviestaak t.a.v. het pastoraal team. Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen, met ieder hun eigen aandachtsveld. Er is momenteel een vacature binnen het bestuur.

Het pastoraal team, dat momenteel klein is, heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het pastoraat. Daarnaast heeft iedere geloofskern een secretariaat, zij zijn de ogen en oren voor zowel het pastoraal team, als voor het parochiebestuur. Alle bovengenoemde zaken worden verbonden door Jolanda van Bragt, die zowel teamassistente als ambtelijke secretaris is van de Vijf Heiligen Parochie.  

 

Wat heeft het parochiebestuur dan gedaan vanuit haar functie beheer.

De parochie heeft momenteel nog 3 kerken, waar we eucharistie- en gebedsdiensten vieren. Het zijn monumentale gebouwen, die goed onderhoud nodig hebben, wat gaat van een goed werkende cv installatie, tot het schoon maken van dakgoten enz.

Daarnaast heeft de parochie ook de verantwoordelijkheid voor onderhoud aan hun begraafplaatsen te Wagenberg en Terheijden en Hooge-Zwaluwe.

Ook de kapellen aan de Helkant en de Bergen zijn eigendom van de parochie.

Iedere kerk heeft onderhoud nodig en gekregen, maar deze kerk, Hl. Antonius Abt, heeft dit jaar wel bijzondere aandacht gekregen. Het liturgische gedeelte is kleiner geworden en achter deze bijzondere wand is een mooie Abtzaal gecreëerd.

Tevens is de toren gerestaureerd en staat het haantje weer als kers op de taart te blinken.

Veel van de werkzaamheden worden gedaan door vrijwlligers en daar zijn we als parochie bijzonder trots op. Ik wil dan ook onze grote waardering uitspreken voor deze mensen, die veel van hun vrije tijd besteden aan werkzaamheden binnen onze parochie. Dank daarvoor.

 

Kan de parochie het onderhoud, de energiekosten van onze gebouwen, kerkhoven en kapellen wel financieel dragen?

De inkomsten, die de parochie ontvangt, bestaan uit uw bijdragen aan Kerkbalans, plaatsengeld, misintenties, kaarsengeld, tarieven begraafplaatsen en pachtinkomsten.

Daarnaast krijgen we heel veel steun van de Stichting Antonius Abt Terheijden en Stichting Behoud Gummarus Wagenberg, die in overleg met het parochiebestuur, door hun activiteiten bijdragen aan het onderhoud van bovengenoemde kerken. Grote waardering voor hun inzet, die ook door vrijwilligers wordt gerealiseerd.

Voor de Bernarduskerk betalen we alleen energiekosten, de onderhoudskosten zijn voor de huidige eigenaar. Over de ontwikkelingen en de nieuwe plaats om te kerken in Made, zal in het 2de kwartaal van 2020 meer duidelijkheid komen.

Maar de ontwikkelingen staan niet stil en ook in 2020 zullen onderhoud, energie en financiële ontwikkelingen, zoals terugloop van het kerkbezoek en de daling van bijdragen aan Kerkbalans, veel aandacht vragen van het parochiebestuur.

Tot zover de functie beheer.

 

Nu onze adviestaak naar het pastoraal team

Na het vertrek van Han Geppaert, is pastoraal werker Gerard Oostveen fulltime in dienst gekomen van onze parochie. We zijn blij dat de Vijf Heiligen Parochie nu zijn vaste standplaats is geworden.

Daarnaast heeft Giny van de Korput aangegeven na haar pensionering, in onze Vijf Heiligen Parochie als pastoraal werker op vrijwillige basis, aan de slag te willen gaan. Daar zijn we haar zeer dankbaar voor.

Vincent Schoenmakers, pastor en administrator van de parochie, heeft wegens gezondheidsklachten zijn opdracht, teruggegeven aan de bisschop. Jammer dat aan onze fijne samenwerking te vroeg een einde is gekomen.

Emeriti Jan Paes heeft ook wegens gezondheidsredenen aangegeven te willen stoppen.

U hoort, dat we maar een klein team hebben overgehouden. Gelukkig kunnen we altijd rekenen op onze leken voorgangers en de emeriti, die de vieringen en diensten verzorgen. Ondersteuning komt er ook vanuit de kosters, lektoren, misdienaars en collectanten.

Muzikale verzorging vanuit de koren, dirigenten en organisten ondersteunen de diensten en vieringen.

 

Gaat er nog iets veranderen binnen het pastoraal team in 2020?

Het afgelopen jaar hebben we ons uitgangspunt ieder weekend een viering of dienst in 1 van onze kerkgebouwen met passen en meten nog kunnen realiseren. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, neemt Gerard Oostveen, op 19 april afscheid a.s. van onze parochie. Dat gunnen we Gerard van harte, tegelijkertijd staan we als parochie wel voor een dilemma. We zijn al een hele tijd in overleg met het bisdom, dat verantwoordelijk is voor het aanstellen van het personeel in de parochies. Aan zowel priesters, diakens als pastorale werkers is een groot tekort. Er is ons beloofd, dat we in het 2de kwartaal van 2020 uitsluitsel zullen krijgen. Wij zullen actief het bisdom blijven benaderen over de noodzaak van een snelle opvolging van Gerard. Intussentijd zullen we zorg dragen voor voortzetting van de vieringen en diensten.

Wellicht heeft u al gehoord en of gelezen dat het bisdom momenteel veel bijeenkomsten en zelfs een congres organiseert rondom parochievernieuwing. Dit naar aanleiding van het boek Als God renoveert van Father Mallon. Wij volgen dit met interesse en houden u op de hoogte middels de nieuwsbrief die u digitaal kunt ontvangen. Een papieren versie ligt in de kerken.

Al bezoeken we dan niet wekelijks het gebouw voor een viering, toch blijft de kerk de ziel van het dorp. Misschien zijn we cultuurgelovigen geworden, omdat iedereen er wel een stuk familiegeschiedenis of dorpsgeschiedenis heeft liggen.

Toch ben ik ervan overtuigd, dat het gelovig zaadje dat ooit geplant is, van tijd tot tijd tot bloei komt. Zonder twijfel kun je niet geloven, want je geeft je over aan iets wat je niet ziet. Sommigen hebben niet zoveel met het instituut, wel meer met de medemens gelovig of niet. Voor mij is iedereen welkom in onze kerk. Ik geloof in de scheppingsopdracht om er te zijn voor anderen, die op ons rekenen. Dat hoeft niet met goud, mirre en wierook, zoals de Drie Koningen deden, maar probeer de ander te horen, zien en verstaan. Iedereen heeft anderen nodig, geen mens kan op zichzelf bestaan. Ik wens u namens het parochiebestuur , een gezegend Nieuwjaar vol geloof hoop en liefde. In het vertrouwen dat u ook in het jaar 2020 De Vijf Heiligen Parochie op welke manier dan ook een warm hart toedraagt.

 

Parochiebestuur en Pastoraal team

José Mureau

vice voorzitter Vijf Heiligen Parochie

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.