Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

H. Blasiuskerk Made (1930-2007)
Afbeelding 9 Exterieur voormalige H. Blasiuskerk

De parochie van St. Blasius werd op 12 juli 1929 voor de buurtschappen Stuivezand en de Duin gesticht. Als architecten koos Piet Rombouts, de bouwpastoor, (1892-1973) de gebroeders Oomen te Oosterhout, die opdracht kregen een eenvoudige, kerk met pastorie en bijgebouwen te ontwerpen. De gebroeders Oomen ontwierpen ook het naast de kerk gelegen zusterklooster.

Alles in de stijl van de Amsterdamse School, een bouwstijl die veel gebruik maakt van baksteen en die daarmee ook versieringen maakt of versieringen toevoegt in natuursteen. Deze bouwstijl werd veel toegepast in de jaren tussen de beide wereldoorlogen. 

De H. Blasiuskerk kunt u vinden aan de Zuideindsestraat 3 in Made.

 

Op 3 februari 1930, de feestdag van de H. Blasius en patroon van de kerk, werd de eerste steen gelegd en op 6 oktober 1930 werd de kerk ingewijd.
In 1988, de H. Bernardusparochie en de H. Blasiusparochie waren al een parochie geworden, werd er over gesproken of het wel zinvol was in Made nog twee katholieke kerken open te houden. Het kerkbezoek liep immers terug en daardoor ook de inkomsten van de parochie en het was moeilijk om twee kerken in stad te houden.
Er ontspon zich een heftige discussie en uiteindelijk werd besloten om beide kerken voorlopig nog open te houden en om de H. Bernarduskerk grondig te renoveren.

Afbeelding 10 Interieur voormalige H. Blasiuskerk Afbeelding 11 Voormalige H. Blasiuskerk nu appartementencomplex

Maar in 2007 werd dan toch de beslissing genomen om de H. Blasiuskerk aan de eredienst te onttrekken.
Een deel van de inventaris werd verdeeld over de kerken van de toen opgerichte Vijf Heiligen Parochie. Het beeld van de H. Blasius werd overgebracht naar de H. Bernarduskerk waar het beeld een plek vond in de Mariakapel en na de slotviering op 30 september 2007 trok men in processie op naar de H. Bernarduskerk om zo de sluiting van de H. Blasiuskerk en het opnemen van de kerkgangers in de H. Bernarduskerk gestalte te geven.
Het Blasiuskoor, het dameskoor van de H. Blasiuskerk, bleef muzikaal actief binnen de H. Bernarduskerk, maar later ook in de andere kerken van de Vijf Heiligen Parochie. De H. Blasiuskerk werd omgebouwd voor appartementen en in 2009 konden de eerste bewoners hun appartement in de kerk betrekken.

 

H. Blasius

Van de H. Blasius is maar weinig bekend, wel zijn er een aantal legendes gegroeid rond zijn persoon. Hij zou bisschop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste en stierf in het jaar 316 de marteldood. Met ijzeren wolkammen zouden zijn beulen het vlees van zijn beenderen getrokken hebben.
Blasius werd aangeroepen tegen keelpijn omdat hij eens een visgraat uit de keel van een jongen haalde en zo de jongen van de verstikkingsdood redde.
De moeder van het kind zou twee kaarsen voor Blasius gebrand hebben. Blasius wordt daarom vaak afgebeeld met een toorts, een kaars of twee gekruiste kaarsen.

Hieruit kwam de latere Blasius-zegen of keelzegen voort waarbij de hals wordt aangeraakt met twee kaarsen in de vorm van een Andreaskruis met daarbij het volgende gebed: 'Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'. De feestdag van de H. Blasius is 3 februari.

 

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.