Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

Financieel overzicht 2020 - 2021

 

INKOMSTEN   2020   2021
Bijdrage Parochianen  127.049   118.740
Opbrengst uit bezittingen  54.555   62.063
Begraafplaats    49.812   45.479
TOTAAL OPBRENGSTEN 
€   231.416
 
€   226.282
        
       
UITGAVEN   2020    2021
Persoonskosten   90.885   102.506
Kerkelijke gebouwen  58.874    62.939
Banklasten   1.330    1.062
Kosten begraafplaats  22.245   10.034
Kosten eredienst   11.622   10.480
Kosten pastoraat   1.058   2.046 
Verplichte en vrijwillige bijdrage 39.772   37.931
Beheerskosten   20.511   28.385
TOTALE  LASTEN  
€   246.297
 
€   255.383
          
          
Saldo expoloitatie resultaat   €   -14.881    €   -29.101

 

Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de door het bestuur van de Vijf Heiligen Parochie goedgekeurde jaarrekeningen 2020 en 2021.

 

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.