Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

H. Blasiuskerk Made (1930-2007)
Afbeelding 9 Exterieur voormalige H. Blasiuskerk

De parochie van St. Blasius werd op 12 juli 1929 voor de buurtschappen Stuivezand en de Duin gesticht. Als architecten koos Piet Rombouts, de bouwpastoor, (1892-1973) de gebroeders Oomen te Oosterhout, die opdracht kregen een eenvoudige, kerk met pastorie en bijgebouwen te ontwerpen. De gebroeders Oomen ontwierpen ook het naast de kerk gelegen zusterklooster.

Alles in de stijl van de Amsterdamse School, een bouwstijl die veel gebruik maakt van baksteen en die daarmee ook versieringen maakt of versieringen toevoegt in natuursteen. Deze bouwstijl werd veel toegepast in de jaren tussen de beide wereldoorlogen. 

De H. Blasiuskerk kunt u vinden aan de Zuideindsestraat 3 in Made.

 

Lees meer...

H. Willibrorduskerk Hooge Zwaluwe (1865-2013)

Afbeelding 12 H. Willibrorduskerk Hooge Zwaluwe

De H. Willibrorduskerk werd in 1865 ingewijd en werd toegewijd aan de H. Willibrordus.

De H. Willibrordus of H. Willibrord (658-739) was een Angelsaksische missionaris die naar het vasteland kwam om er het evangelie te prediken. Hij was als evangelieprediker ook zeer actief in delen van ons land (Friesland, Utrecht)
Hij bouwde vele kerken en kloosters, waaronder dat van het Luxemburgse Echternach waar hij ook begraven ligt. Zijn feestdag is 7 november.

De H. Willibrorduskerk kunt u vinden aan de Kerkdijk in Hooge Zwaluwe.

 

Lees meer...

H. Antonius Abtkerk Terheijden ( 1401 – heden)

TerheijdenStAntoniusAbt ker

Op 11 november 1400 kwam er toestemming om in Terheijden een bijkerk te bouwen van de H. Mariakerk in Breda. Op een hoger gelegen terrein tussen Ter Heijde en Schimmer (de huidige Bergen) begon men in 1400 met de bouw van de bijkerk en in juni 1401 werd de kerk plechtig ingewijd door de wijbisschop van Luik. De kerk kreeg dezelfde naam als die in Breda, dus dat werd H. Mariakerk. 

In 1619 kwam de deken op visitatie in de Mariakapel van Terheijden en zag daar blijkbaar zoveel beelden en relieken van de H. Antonius Abt dat hij er vanuit ging dat de kerk was toegewijd aan de H. Antonius Abt en deze verkeerde inschatting is nooit meer gecorrigeerd. Vanaf dat jaar geldt niet Maria als patrones van de kerk, maar is Antonius Abt de patroon van de kerk. Op 13 september 1633 wordt Terheijden een zelfstandige parochie en de H. Antonius Abt wordt nog eens bevestigd als de patroon van de kerk.

De H. Antonius Abtkerk kunt u vinden aan de Raadhuisstraat 1 in Terheijden.
 

Lees meer...

H. Gummaruskerk Wagenberg (1401 - Heden)
Afbeelding 25 Gummaruskerk

Vanaf 1401 voldeden de inwoners van Wagenberg hun godsdienstige verplichtingen in de in dat jaar ingewijde kerk van Terheijden. Het was eigenlijk nog maar een kapel die daar gebouwd was.

Deze kapel was er gekomen op verzoek van de mensen uit Hartel, Schimmer, Ter Heide en Wagenberg. Na de Vrede van Munster die een eind maakte aan de 80-jarige oorlog (1568-1648) kwam er een verbod op het uitoefenen van de Katholieke Eredienst en alle kerkgebouwen gingen naar de ware Christelijke Gereformeerde Religie. Ook de kerk van Terheijden kwam in handen van de protestanten. De katholieken kregen wel toestemming hun geloof te vieren in zogenaamde schuurkerken.

In Terheijden, maar ook op Wagenberg was er sprake van zo’n schuurkerk. De pastoor van Terheijden deed in die jaren op zon- en feestdagen de vroegmis in Terheijden en ging daarna naar Wagenberg voor de hoogmis en veel Terheijdenaren volgden de pastoor naar Wagenberg.

De H. Gummaruskerk kunt u vinden aan de Dorpsstraat 56 in Wagenberg.
 
 

Lees meer...

H. Bernarduskerk Made (1511-2022)
Afbeelding 21 Eerste katholieke kerk van Made nu Protestantse kerk

Het begin van kerkelijk leven in Made lag bij de toestemming in 1511 vanuit het kapittel van Geertruidenberg om op Made een kapel te stichten gewijd aan Maria, later zou deze toegewijd worden aan de H. Adrianus. Tijdens de 80-jarige oorlog werd de katholieken het gebruik van de kapel, een bijkerk van de kerk in Geertruidenberg, verboden.

In 1648 toen er door de Vrede van Munster een eind kwam aan de 80-jarige oorlog kwam de bijkerk definitief in Protestantse handen, want er kwam een verbod op het uitoefenen van de Katholieke Eredienst en alle kerkgebouwen gingen naar de ware Christelijke Gereformeerde Religie. Wel konden de katholieken in en rond hun vroegere bijkerk begraven worden.

De H. Bernarduskerk kunt u vinden aan de Kerkstraat 8 in Made.
 

Lees meer...

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.