Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VIJF HEILIGEN PAROCHIE

U bent welkom voor vieringen, ontmoetingen of een gesprek met pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.

Voor dringende pastorale hulp: 
Tel.06-51490011

Fotoalbum

GEEN VIERINGEN IN ONZE KERKEN TOT NADER BERICHT

Jaarverslag 2018

Algemene toelichting bij de jaarrekening 2018 van de Vijf Heiligen Parochie

Het jaar 2018 sluit af met een negatief exploitatietekort van € 37.962,-- (het jaar 2017 gaf een negatief resultaat van €30.224,--. Het eigen vermogen is in 2018 afgenomen van € 810.431 naar €772.471.


Ook dit jaar zijn we weer heel veel dank verschuldigd aan onze administrateur en aan al onze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om ervoor te zorgen dat onze administratie helemaal bij is. Zonder deze vrijwilligers zou het moeilijk zijn om een organisatie als een parochie draaiend te houden.


Voor het jaar 2019 hebben we vanwege lagere personeelslasten een sluitende begroting in kunnen dienen. Wat voor de huidige tijd toch een positieve inslag heeft.

Made, 29 mei 2019


Ad van Alphen, Penningmeester Vijf Heiligen Parochiee

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.