Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

Zoeken

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VIJF HEILIGEN PAROCHIE

U bent welkom voor vieringen, ontmoetingen of een gesprek met pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.

Voor dringende pastorale hulp: 
Tel.06-51490011

Agenda

ma di wo do vr za zo
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
31

Parochiebijdrage/ Kerkbalans

 

De kerk is van blijvende waarde

Kerkgenootschappen ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie. Om toch te kunnen beschikken over de benodigde financiële middelen zijn ze volledig afhankelijk van uw bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt om het onderhoud en gebruik van kerkgebouwen te betalen. Daarnaast worden daarmee pastores en andere beroepskrachten voor hun werk betaald. Daardoor blijft het mogelijk om ook in deze tijd het Evangelie te verkondigen in eredienst (liturgie) en geloofsonderricht (catechese), in dienst aan de medemens dichtbij en ver weg (diaconie) en gemeenschapsopbouw.


Parochiebijdrage

Iedereen geeft naar eigen vermogen en als parochie zijn we dankbaar voor iedere bijdrage. Desalniettemin hopen en verwachten we dat ieder bereid is om jaarlijks tenminste de minimale parochiebijdrage te voldoen. Voor het lopende kalenderjaar is dit bedrag vastgesteld op € 142,00 per huishouden.


Conform de richtlijnen van het Bisdom wordt vanaf 1 januari 2014 de terugbetaling, van kerkelijke diensten zoals een huwelijk, jubileum of uitvaart, terug gebracht tot een bedrag ter grootte van de parochiebijdrage van de voorafgaande drie jaar in plaats van de tot nu toe gebruikelijke vijf jaar.

Uw parochiebijdrage kunt u betalen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL98 RABO 013.15.02.549 ten name van Vijf Heiligen Parochie te Made.

U kunt er ook voor kiezen om uw bijdrage te voldoen middels een lijfrente overeenkomst, met een minimale looptijd van 5 jaar. Met een dergelijke overeenkomst is uw bijdrage geheel aftrekbaar voor uw belastbaar inkomen, dus zonder dat het drempelbedrag voor bijzondere giften in mindering hoeft te worden gebracht. Voor deelname aan deze lijfrente overeenkomst kunt u het bijgevoegd formulier lijfrente overeenkomst gebruiken.

Het ingevulde en getekende formulier kan worden afgegeven of gestuurd naar:

- Voor Made en Hooge Zwaluwe, parochiekantoor, Kkerkstraat 6, 4921 BB Made, tel: 0162 682303

- Voor Terheijden, parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, tel: 076 5931216

- Voor Wagenberg, parochiekantoor, Dorpsstraat 56, 4845 CG Wagenberg, tel: 076 5931236

.  

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.