Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VIJF HEILIGEN PAROCHIE

U bent welkom voor vieringen, ontmoetingen of een gesprek met pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.

Voor dringende pastorale hulp: 
Tel.06-51490011

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
3
4
5
8
9
12
15
16
17
18
19
22
24
25
26
30
31

Zoeken

Fotoalbum

Eerste H. Communie

Na de doop volgt het tweede sacrament: het voor de eerste keer ontvangen van de hostie tijdens de Eerste H. Communie. Door de Eerste Communie gaan kinderen zich steeds meer thuis voelen in de kerk. Aan die eerste keer gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf.

De feestelijke eerste deelname aan de eucharistieviering is voor kinderen en hun ouders een belangrijke gebeurtenis rond Jezus van Nazareth en de parochiegemeenschap.

De voorbereiding op de Eerste Communie wil een stap zijn in het zoeken naar een verbintenis tussen het dagelijkse leven en de wereld van geloven, godsdienst, traditie en kerk. U bent van harte welkom.

 

 


“Ik doe mijn communie”

Jaren geleden is je zoon of dochter gedoopt met water. In het doopsel word je op een speciale wijze aangeraakt door God. Symbolisch word je met Christus ondergedompeld in zijn dood om ook met Hem te verrijzen. Het doopsel is het allereerste sacrament dat je kunt ontvangen. Daarna ga je met je kind regelmatig naar een peuterkleuterkerkviering.

Als uw zoon/dochter in groep vier van de basisschool zit kan hij/zij ook de communie ontvangen. Je 'doet je eerste heilige communie', zoals dat in de volksmond heet. Het betekent dat je voor de eerste keer de hostie ontvangt. Dat is brood, maar geen gewoon brood. Het is geconsacreerd brood. Katholieken geloven dat Jezus Christus werkelijk aanwezig is in dit heilig Brood. Dat geschiedt wanneer de priester een bijzonder dankgebed over dit brood uitspreekt. We noemen dat het eucharistisch gebed. We spreken daarom ook van het sacrament van de eucharistie. Alleen een priester kan dat gebed uitspreken. Het is een plechtig moment, eigenlijk: heilig moment. Je ontvangt daarna het heilig Brood met eerbied, juist omdat je niet zo maar brood ontvangt, maar Jezus Christus.

Op zo'n bijzondere gebeurtenis moet je je goed voorbereiden. Want wie is Jezus? Wat kun je van Hem leren? Wat betekent het Laatste Avondmaal, of: Goede Vrijdag, of: Pasen? In de voorbereiding op de eerste heilige communie komt het allemaal aan de orde.

 

Waaruit bestaat de voorbereiding

inzet communie2017

Project: In het project ‘Door de poort’ werken ouders samen met hun kind aan (bijbel)verhalen, kleurplaten en knip/plakopdrachten.

Er zijn drie ouderbijeenkomsten:

  • De eerste bijeenkomst is op 9 januari waar informatie over het project en overige activiteiten wordt gegeven.
  • De tweede vindt plaats op 23 januari en daarin staat het bid van het Onze Vader centraal.
  • De derde ouderavond is in maart. U kunt kiezen uit één van de drie mogelijke avonden (6, 8 of 12 maart) en dan komt de betekenis van de eucharistie aan de orde.

Verder zijn er twee Kinderbijeenkomsten: hierin komt de uitwerking van enkele opdrachten aan de orde en wordt ingegaan op thema’s uit het project.

Bovendien zijn er twee kind-ouderbijeenkomsten:

  • één bijeenkomst staan aan de hand van een spel enkele Bijbelverhalen centraal.
  • in de andere bijeenkomst wordt ingegaan op thema’s uit het project en wordt een rondleiding in de kerk en sacristie verzorgd.

Verder zijn er vieringen zoals de kennismakingsviering, uitlegviering, communieviering en de terugkomviering.

Alle datums van de bijeenkomsten zijn te zien op onze agenda. Verder zijn er vieringen zoals de kennismakingsviering, uitlegviering, communieviering en de terugkomviering.

 

Een eigentijdse voorbereiding op het ontvangen van de Eerste Communie

De voorbereiding op de Eerste Communie wil een stap zijn in het zoeken naar een verbintenis tussen het dagelijkse leven en de wereld van geloven, godsdienst, traditie en kerk.

Wat kunt u allemaal verwachten:

  • Professionele begeleiding van het pastoraal team en vrijwilligers in de verschillende locaties.
  • Verzorgde bijeenkomsten met koffie en thee.
  • Elke communicant ontvangt het werkboek ‘Door de Poort’.

 

Inschrijving

U kunt uw zoon of dochter opgeven voor de voorbereiding op de Eerste Communie. Klik hier op het inschrijfformulier ‘communie’ aan. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk vrijdag 9 december 2017. Inschrijven voor de voorbereiding betekent automatisch dat u deelneemt aan de algemene voorlichtingsbijeenkomst op 9 januari 2018.


Opmerking: na de 1e kinderbijeenkomst is aanmelding en deelname niet meer mogelijk!
Ouders/verzorgers krijgen bij de start een jaarrooster waarop alle activiteiten in de parochie en in hun eigen geloofsgemeenschap vermeld worden

 

Betaling en Voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden waaraan u en uw kind moeten voldoen, om de Eerste Communie te kunnen ontvangen:

1.Ten eerste moet uw kind gedoopt zijn. Als uw kind nog niet gedoopt is, maar wel graag de communie wil doen, neemt u tijdig contact op met het secretariaat of het pastoraal team (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), om te vragen naar de mogelijkheden.

2.Ten tweede moet u parochiebijdragen betalen. Wanneer u voldoet aan de minimum parochiebijdragen zijn er aan de voorbereiding geen kosten verbonden. Wanneer u wel parochiebijdragen betaalt aan de Vijf Heiligen Parochie (Terheijden, Wagenberg, Hooge-Zwaluwe of Made), maar minder dan het gestelde minimum, dan wordt u verzocht het verschil bij te betalen. Meer informatie over de contributiebijdrage klik op Tarieven.

Na aanmelding van uw kind voor de Eerste Communie wordt ruimschoots voor de communiedatum door de administratie het door u te betalen bedrag berekend en aan u gefactureerd. Wanneer u financieel niet in staat bent om genoemd bedrag te betalen, kunt u zich wenden tot het pastoraal team.

 

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie of hebben jullie een speciaal verzoek. Neem dan contact op met Vijf Heiligen Parochie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar tel. 0162-682303. Het pastoresteam en onze vrijwilligers staan graag voor jullie klaar!