Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

Jaarverslag 2018

Algemene toelichting bij de jaarrekening 2018 van de Vijf Heiligen Parochie

Het jaar 2018 sluit af met een negatief exploitatietekort van € 37.962,-- (het jaar 2017 gaf een negatief resultaat van €30.224,--. Het eigen vermogen is in 2018 afgenomen van € 810.431 naar €772.471.


Ook dit jaar zijn we weer heel veel dank verschuldigd aan onze administrateur en aan al onze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om ervoor te zorgen dat onze administratie helemaal bij is. Zonder deze vrijwilligers zou het moeilijk zijn om een organisatie als een parochie draaiend te houden.


Voor het jaar 2019 hebben we vanwege lagere personeelslasten een sluitende begroting in kunnen dienen. Wat voor de huidige tijd toch een positieve inslag heeft.

Made, 29 mei 2019


Ad van Alphen, Penningmeester Vijf Heiligen Parochiee

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.