Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

Financieel overzicht 2017 - 2018

 

Inkomsten   2017   2018
Bijdrage parochianen   165.831   163.741
Opbrengst uit bezittingen 70.505   67.845
Begraafplaats   38.460   46.184
Totaal opbrengsten  
€ 274.796
 
€ 
277.770
         
         
Uitgaven   2017   2018
Persoonskosten   178.737   168.308
Kerkelijke gebouwen   27.404   35.934
Banklasten   1.456   1.527
Kosten begraafplaats   7.653   14.505
Kosten eredienst   12.447   18.473
Kosten pastoraat   5.104   3.966
Verplichte en vrwijwillige bijdrage 47.106   45.189
Beheerskosten   25.713   27.829
Totale lasten  
€ 305.020
 
€ 
315.731
         
Saldo exploitatie resultaat 

€ -30.224
 € -37.961

 

Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de door het bestuur van de Vijf Heiligen Parochie goedgekeurde jaarrekeningen 2017 en 2018.

 

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok