Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VIJF HEILIGEN PAROCHIE

U bent welkom voor vieringen, ontmoetingen of een gesprek met pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.

Voor dringende pastorale hulp: 
Tel.06-51490011

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
20
21
22
23
27
28
29
31

Zoeken

Fotoalbum

Nieuws uit de bestuursvergadering april 2018

logo

Samenvatting bestuursvergadering april 2018: 

  • Parochiebestuur
  • Waar wil de Vijf Heiligen Parochie over 5 jaar staan?
  • Inrichting het nieuwe liturgische deel H. Antonius Abtkerk Terheijden
  • Begraafplaatsen
  • Korte mededelingen

Parochiebestuur
Dhr. Pierre Gruca is per heden door de bisschop definitief benoemd als parochiebestuurslid van de Vijf Heiligen Parochie. Pierre is woonachtig in Terheijden.
Mw. José Mureau gaat akkoord met de voordacht benoeming van haar tweede termijn.


Waar wil de Vijf Heiligen Parochie over 5 jaar staan?
Het pastoraal team gaat aan de hand van de uitkomst van de visitatie door het bisdom het parochieplan dit jaar bijstellen.


Inrichting het nieuwe liturgische deel H. Antonius Abtkerk Terheijden
Het parochiebestuur heeft een begroting dringend nodig voor aanvraag van eventuele subsidies.
Dhr. Lommers van het bisdom gaat ons ondersteunen bij de herinrichting van de kleinere kerkruimte.


Begraafplaatsen
Het parochiebestuur gaat een aantal relevante gegevens bij de gemeente aanleveren om de toegang tot de begraafplaatsen te verbeteren. Hiervoor kan eventueel gemeentelijke subsidie worden verkregen.


Korte mededelingen:

  • Het gebruik van de liturgieboekjes blijft gehandhaafd, wel zijn de aantallen per geloofsgemeenschap om bezuinigingsredenen naar beneden bijgesteld.
  • De bisschop heeft een pastorale brief gepubliceerd over; “De zorgvuldige omgang met onze kerkgebouwen”.
  • Met de dirigenten zijn “Welzijn gesprekken” (soort functioneringsgesprek) naar ieders tevredenheid gevoerd.
  • In Terheijden wordt hard gewerkt aan de scheidingswand. Voor de zomer staat de wand er, daarna kan de inrichting worden opgepakt.