Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VIJF HEILIGEN PAROCHIE

U bent welkom voor vieringen, ontmoetingen of een gesprek met pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.

Voor dringende pastorale hulp: 
Tel.06-51490011

Zoeken

Opgave Eerste Communie: er kan nog meer bij!

Communie 2019

Formeel is de eerste termijn per 14 december j.l. verstreken voor de opgave tot deelname aan het Eerste Communieproject 2019. We hebben nu het respectabele aantal van 37 Eerste Communiekinderen en bijbehorende enthousiaste ouders. Maar er kan nog meer bij!


Wij bieden de volgende momenten aan waarop de Eerste Communie gevierd gaat worden:
Zondag 12 mei: 9.30 uur in de H. Gummariuskerk in Wagenberg en 11.30 uur in Terheijden in de kerk van de H. Antonius Abt.
Zondag 19 mei: 9.30 uur en 11.30 uur, beide keren in de H. Bernarduskerk in Made.

De informatieve Ouderavond is op dinsdag 15 januari 19.30 uur in de H. Gummaruskerk te Wagenberg.

Opgeven voor het eerste Communieproject kan nog tot dinsdag 15 januari 2019. Klik op het inschrijfformulier 'communie' om uw zoon of dochter aan te melden. 


Van harte welkom!
Werkgroep Eerste Communie.