Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VIJF HEILIGEN PAROCHIE

U bent welkom voor vieringen, ontmoetingen of een gesprek met pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.

Voor dringende pastorale hulp: 
Tel.06-51490011

Zoeken

VERANDERINGEN IN ONZE KERK (6)

H. Antonius Abt te Terheijden

AntoniusAbt scheidingswand

De veranderingen in onze kerk gaan voor het oog misschien langzaam, maar ‘achter de schermen’ wordt er hard gewerkt. Met name het gereed maken van de scheidingswand waaraan ook velen van u een bijdrage hebben geleverd, - plakken en schilderen - vordert nu. Half juni, eind juni, hopen we dat die wand er staat en dat we dan goed beeld hebben hoe onze kleinere kerk wordt.

Maar dan komt er nog een groot karwei. We willen proberen de ‘opengevallen stukken vloer’ weer opnieuw te betegelen. Dat betreft de grote ruimte bij de nieuwe ingang van de kerk en de plaats waar vroeger het grote altaar stond. Momenteel wordt bekeken welke nieuwe tegels het beste passen bij de bestaande tegels.

 

Dit werk, dat voortgaat, zal vragen dat we met de kerk nog enige weken zullen moeten ‘verhuizen’. Eerst zal voor het plaatsen van de wand ruimte gemaakt moeten worden. We moeten dan wat meer naar voren schuiven voor de vieringen. En als de vloer wordt gelegd zullen we tijdelijk een andere plaats van vieren moeten zoeken. We bekijken of dat ‘achter de wand’ zou kunnen plaats vinden.

En als de scheidingswand er staat en de nieuwe vloer erin ligt, gaan we zorgvuldig kijken naar de inrichting van de nieuwe kerk: waar komt precies het altaar te staan, waar de doopvont, welke beelden kunnen we herplaatsen? De Heilige Antonius Abt moet natuurlijk een heel mooie plaats behouden. En hoe is de verlichting en de geluidsinstallatie? Allemaal zaken die opnieuw bekeken moeten worden. Voor deze inrichting van de nieuwe kerk wil het bisdom meekijken en ons ondersteunen.

Er is in de afgelopen periode ook gesproken met vertegenwoordigers van de koren. De koren vormen een belangrijk en onmisbaar element in onze liturgie. Zij moeten een goede plaats in de kerk hebben, - dat ze de pastor bij het altaar goed kunnen zien – en andersom. De ruimte vooraan in de kerk – onder de glas in lood ramen - willen we zoveel mogelijk vrijhouden. Het is ruimte rond het tabernakel, waar het Allerheiligste wordt bewaard. Noem het: deheilige ruimte.

Ondertussen is ook de nieuwe ingang van de kerk in gebruik. We werken het plan uit om bij de toegangsdeur een tochtsluis te maken, een soort klein portaal, zodat met name in de winter de warmte binnen en de koude buiten blijft. In de omgeving van de nieuwe ingang is het nieuwe Maria-altaar bijna gereed. Het resultaat is zeer fraai geworden.

Tot zover dit voortgangsbericht. We zijn dankbaar dat vrijwilligers zo constant met dit project in de kerk bezig zijn. We zijn ook u allen erkentelijk dat u zo lange tijd meebeweegt in de veranderingen. Alles vraagt veel tijd en energie. U begrijpt dat.

De (ene) viering van Hemelvaart wordt voor onze parochie op 10 mei in de kerk van Wagenberg gehouden.

Parochiebestuur en pastoraal team

25 april 2018

 


Eerder berichten:

 

Vele handen maken licht werk....

afscheidingswand

De werkzaamheden voor de afscheidingswand in de Antonius Abt zijn in volle gang. Het duurt al best lang, maar dankzij de inzet van de WOK Groep en al onze andere vrijwilligers gaan we nu de eindfase in. Het is de bedoeling dat de wand in mei geplaatst wordt. 

Met bijzondere foto's wordt de afscheidingswand een unieke wand die past bij Antonius Abt. De vrijwilligers van de Stichting Behoud de Antonius Abt zijn al druk bezig met het beitsen, beplakken en lakken van de platen voor de afscheidingswand. Aannemersbedrijf Rasenberg Terheijden gaat deze platen zagen en verwerken in de elementen voor de afscheidingswand. Het beitsen, beplakken en lakken van de platen voor de afscheidingswand neemt echter veel tijd in beslag. De vrijwilligers van Stichting Behoud de Antonius Abt zijn op zoek naar extra hulp.

Help mee!
Heb je een paar uurtjes over en wil jij ook meehelpen met het beitsen, beplakken en lakken van de platen voor de afscheidingswand? En op deze manier jouw "handtekening" vereeuwigen in de wand? Neem dan contact op met Jannet van Gils: 06 - 2933 2930 of met Petra Kimmel: 06 - 4627 5128. Bel even met ons, zodat we weten wie wanneer komt. De komende twee weken zijn er voldoende vrijwilligers aanwezig, die een korte uitleg kunnen geven, waarna je meteen aan de slag kunt.

Hartelijk dank namens de SBAAT en iedereen die straks gebruik kan gaan maken van de mooie ruimtes in de H. Antonius Abtkerk.

 


 

Plannen tot verandering Antonius Abt te Terheijden

Het zal niemand ontgaan dat er in onze kerk van Terheijden plannen tot verandering worden gemaakt en uitgevoerd. Het kerkgebouw is groot en er zijn maar een beperkt aantal mensen die in het weekend de kerk bezoeken, soms niet meer dan 30 mensen.

Daarom is al lang geleden het plan opgevat om de kerk door een scheidingswand in twee delen te splitsen: een kleine kerk vooraan in de kerk (tot de eerste grote pilaren) met een nieuwe kerk-ingang links vooraan in het zij-transept, - en een grotere ruimte (middenschip en achter) – te gebruiken voor andere activiteiten van kunst, cultuur, lezingen, samenkomsten e.d.

 

Grote operatie
Deze ‘splitsing’ van het kerkgebouw is toch nog een grotere operatie dan op het eerste gezicht bleek. -- Er moet een grote scheidingswand worden aangebracht, bij de eerste hoge pilaren. -- Het grote altaar moet verwijderd worden, het kunstwerk eronder willen we behouden. -- Een nieuwe ingang van de kerk wordt gemaakt, links vooraan in het zijschip. -- En de altaren achter in de kerk worden verplaatst naar voren in de kerk. -- De banken krijgen een nieuwe opstelling, vooraan in het priesterkoor, waar de nieuwe kerk met een 60tal zitplaatsen komt.

We zijn dankbaar dat zo vele mensen zich inzetten om dit plan te realiseren. Niet in het minst noemen we de WOK-groep. Door wat deze groep doet, worden veel kosten gespaard. Ook andere betrokkenen helpen mee in denken, schetsen, ontwerpen, overleggen, enz. Het parochiebestuur heeft met de bisschop over dit plan overlegd en heeft ervoor toestemming gegeven. Een belangrijk motief is dat de bisschop graag onze intentie onderschrijft dat we in de toekomst graag in een ‘kerk op maat’ vieringen blijven doen.

Rommelige tijd
In de komende tijd zal het in de kerk wat rommelig zijn. Dat kan niet anders. Als de ‘verbouwing’ begint, zullen we de kerk zoveel mogelijk leeg maken en met name de kunstwerken, beelden, schilderijen e.d. tijdelijk ergens opslaan. Dat zal u niet ontgaan. Het is echter tijdelijk, dat begrijpt u. Tijdens ‘de verbouwing’ zullen de weekendvieringen in de kerk voortgang vinden. Die zullen gaandeweg verplaatst worden naar het voorste gedeelte van de kerk. Achter het (nu) grote altaar. Hier moeten we nu even doorheen. Over enkele maanden hebben we een mooie kleinschalige kerk, waar het goed en warm is om met een kleine groep wekelijks samen te komen, tot eer van God en ontmoeting van elkaar. En we krijgen naast deze kleine kerk een grote ruimte, waar allerlei activiteiten ‘die aansluiten bij de zingevende betekenis van de kerk’ kunnen plaats vinden. Een groep denkt daarover na en maakt daarvoor met creativiteit in denken en handelen grote plannen.

Wij hopen op uw begrip.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met het parochiesecretariaat van de Vijf Heiligen Parochie, Kerkstraat 6 te Made: 0162-682303 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

15 september 2017
Parochiebestuur Vijf Heiligen
Pastoraal team