Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VIJF HEILIGEN PAROCHIE

U bent welkom voor vieringen, ontmoetingen of een gesprek met pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.

Voor dringende pastorale hulp: 
Tel.06-51490011

Zoeken

Opgave Eerste Communie: er kan nog meer bij!

Communie 2019

Formeel is de eerste termijn per 14 december j.l. verstreken voor de opgave tot deelname aan het Eerste Communieproject 2019. We hebben nu het respectabele aantal van 37 Eerste Communiekinderen en bijbehorende enthousiaste ouders. Maar er kan nog meer bij!


Wij bieden de volgende momenten aan waarop de Eerste Communie gevierd gaat worden:
Zondag 12 mei: 9.30 uur in de H. Gummariuskerk in Wagenberg en 11.30 uur in Terheijden in de kerk van de H. Antonius Abt.
Zondag 19 mei: 9.30 uur en 11.30 uur, beide keren in de H. Bernarduskerk in Made.

De informatieve Ouderavond is op dinsdag 15 januari 19.30 uur in de H. Gummaruskerk te Wagenberg.

Opgeven voor het eerste Communieproject kan nog tot dinsdag 15 januari 2019. Klik op het inschrijfformulier 'communie' om uw zoon of dochter aan te melden. 


Van harte welkom!
Werkgroep Eerste Communie.

Even bijpraten over het Vormsel

Han Geppaart,pw

tegel vormsel glasinlood

Op dinsdag 4 september is er een informatiebijeenkomst geweest over het Vormselproject ‘God gaat altijd met je mee’. Vanaf 4 september volgen de vormelingen met andere kinderen het project: God gaat altijd met je mee en gaan zij samen zich inzetten voor het goede doel: De Terheijdense Stichting PrentenboekenPlus.

Lees hier meer over de vormelingen en de voorbereidingen.

Wijziging aanvangstijden vieringen per 1 oktober 2018

logo

Na wisseling in het pastoraal team en door het afnemen van het aantal voorgangers was het parochiebestuur en het pastoraal team genoodzaakt te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de invulling van de weekendvieringen te waarborgen.

Na overleg met een groot aantal betrokken groepen binnen de liturgie is de volgende oplossing gevonden. We begrijpen dat dit voor veel mensen een grote verandering is in het ritme van de zondag, maar we hopen op uw begrip en we zien u graag in één van onze vieringen.

 

Wijziging aanvangstijden vieringen per 1 oktober 2018

Afscheid van Pastoraal werker Han Geppaart

foto han1

Met ingang van 1 september 2018 heeft Drs. Han Geppaart, pastoraal werker onze parochie verlaten. Met gelijke datum zet hij zijn pastoraal werk voort in de parochies Nazareth te Breda en O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Prinsenbeek.

 

Han Geppaart heeft in de Vijf Heiligen Parochie negen jaar op een intense en gelovig-betrokken wijze gewerkt. Zo heeft hij veel voor mensen betekend. We zijn hem zeer dankbaar. In een Eucharistieviering op zondag 26 augustus 2018, om 9.30 uur in de Gummaruskerk te Wagenberg hebben we afscheid genomen. Aansluitend aan de viering was er tot 13.00 uur - met koffie en thee - gelegenheid om Han Geppaart te danken en elkaar te ontmoeten.

Bijgesloten treft u een woordje van dank van pastoraal werker Han Geppaart: Dankwoord Han Geppaart.

Tijdens de viering van 26 augustus zijn er mooie foto’s geschoten, die treft u in onderstaande link: afscheid Han Geppaart.

 Han Geppaart

 

Lees meer...

Nieuws uit de bestuursvergadering juli 2018

logo

  • Het Pastoraal team met o.a. Dhr. Anton Braat en Mw. Giny van de Korput pakken de oecumenische vieringen in de parochie op
  • Parochiebestuur; afscheidsviering Han Geppaart vindt plaats op 26 augustus 2018 om 9:30 uur in de H. Gummaruskerk te Wagenberg
  • Korenoverleg: 6 januari 2019 een eucharistieviering met alle parochiekoren en aansluitende nieuwjaarsreceptie in Made
  • Stichting Behoud De Antonius Abt: 9 september de officiële start van 'De Abt'
  • Korte mededelingen

Lees meer...